Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Cees van Ast, voorzitter.

Alex Ramaker, secretaris.

Renata de Graaf, penningmeester.

Tinie Kleinsmit, algemeen bestuurslid.

Zus Withaar, algemeen bestuurslid.